Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί ένα στάδιο πριν από τη διακήρυξη των διαγωνισμών. Καθιστά γνωστές τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με βάση τις οποίες πρόκειται να διεξαχθούν διαγωνισμοί υψηλής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με σκοπό τη δημόσια συζήτησης και τη λήψη ενδεχόμενων παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

Α.Α. Θέμα Καταληκτική Ημ/νία Διαβούλευσης
1 Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού του Ε.Φ.Κ.Α. 07/09/2018
2 Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών (μελανοταινιών, μελανιών, γραφιτών και τυμπάνων) για κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών (Περιφερειακών και Κεντρικών) του Ε.Φ.Κ.Α. 31/08/2018