Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Μπακαλέξης Αθανάσιος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τσακίρης Δημήτριος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σέμπος Λάμπρος
 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
Πρόεδρος Μπακαλέξης Αθανάσιος, Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Τσακίρης Δημήτριος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Φραγκισκάτος Γεράσιμος
Τακτικό Μέλος Σέμπος Λάμπρος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Υπερήφανος Σταμάτιος
Τακτικό Μέλος Δήμος Κουμπούρης, εκπρόσωπος των συνταξιούχων
Αναπληρωτής Παντελής Τάτσης
Τακτικό Μέλος Κλεισιώτης Θωμάς, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
Αναπληρωτής Γαργάλης Κωνσταντίνος
Τακτικό Μέλος Βασίλειος Κουλούρης, προϊστάμενος Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναπληρώτρια Σακελλαρίου Ευανθία
Τακτικό Μέλος Φραγκιά Μαρία, προϊσταμένη Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών
Αναπληρώτρια Κίτση Εριφύλη
Τακτικό Μέλος Μαυρόκωστα Ολυμπία, ειδικός επιστήμονας
Αναπληρωτής Ρουσάκης Σπυρίδωνας
Τακτικό Μέλος Κυριακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Ταμείου
Αναπληρωτής Βογιατζής Πέτρος