Μήνυμα Διοικητή

Ο ΕΦΚΑ είναι πλέον γεγονός. Έχει έρθει στη ζωή όλων μας, για να κάνει πολύ πιο ισχυρό και βιώσιμο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, αλλά και να διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητά μας.

Όπως ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει, οι πρώτες μεγάλες αλλαγές στην Κοινωνική Ασφάλιση γίνονται ορατές από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα, όμως, παραμένουν σταθερά και όσα είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Όλα αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στις αντίστοιχες ενότητες της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει ο ΕΦΚΑ. Στόχος μας είναι να δέχεται κάθε μέρα και περισσότερους επισκέπτες, οι οποίοι είτε σε αυτή την πρώτη περίοδο να μαθαίνουν όσα δεν ξέρουν για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, είτε να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται για τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την ασφάλισή τους. Οι πάντες μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, όπως ο online προσωπικός ασφαλιστικός λογαριασμός και η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης. Οι δυνατότητες αυτές θα εμπλουτίζονται διαρκώς.

Όλοι όσοι εργαζόμαστε για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, νιώθουμε την υπερηφάνεια των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα ιστορικό εγχείρημα. Νιώθουμε, όμως και την ευθύνη των εργαζόμενων που πρέπει να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο και σύνθετο έργο, από το οποίο εξαρτώνται πολλά για τις ζωές των συμπολιτών τους. Δεσμευόμαστε να δίνουμε κάθε μέρα τον καλύτερό μας εαυτό. Για την κοινωνική αλληλεγγύη, την ισότητα, την πρόοδο και την μέριμνα για τον συνάνθρωπο μας.

Ο Διοικητής ΕΦΚΑ
Αθανάσιος Μπακαλέξης