Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση

Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ), ΙΚΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠΗΣΑΠ, ΤΑΠΑΕ, ΤΣΠΕΤΕ, ΤΣΠΠΑΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΑΠΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΟΠΣ-ΙΚΑ, ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387), ΟΓΑ-ΧΗΡ.(Ν4387), ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ, ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΟΑΕΕ (ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΑΕ, ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ)
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΟΓΑ  
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠΑ, ΤΣΕΥΠΘ, ΤΑΤΤΑΘ, ΤΑΦΕΕΤ, ΤΑΑΞΤ, ΤΑΙΗΕΑΘ)
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΝΑΤ  
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ  
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ